Genuint hållbarhetsarbete skapar affärsnytta

I framgångsrika företag är hållbarhetsarbetet inget tillfälligt projekt, utan genomsyrar hela affärsmodellen. Detta är nödvändigt, eftersom hållbarhet omfattar hela företagets påverkan på samhället – alltifrån miljöfrågor, resurseffektivitet och råvaruflöden till förtroende, kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke.

Jenny Jakobsson, hållbarhetsstrateg, berättar under sitt frukostseminarium om hur företag och organisationer kan gå från ord till handling med hållbart företagande. Det är ett strategiskt förändringsarbete – att utveckla sitt värdeerbjudande i riktning mot ett önskat läge:

– Det handlar om att hitta och utveckla affärsnyttan: effektiv resursanvändning och cirkulära flöden bidrar till miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Hos vissa företag kan social hållbarhet och mångfald vara nyckelfaktorer för framtida kompetensförsörjning.

Jenny hjälper ofta ägare och ledningsgrupper att ta första steget: att identifiera sina värderingar, förstå vad hållbarhet innebär för dem och formulera sin unika plattform. En del av uppstarten är att kartlägga och sätta ord på vad företaget redan gör som leder i rätt riktning. Det blir ofta en positiv aha-upplevelse och ett bra verktyg för att introducera hållbarhetsarbetet i hela företaget. Ibland deltar Jenny även i den fasen:

– Alla medarbetare måste förstå vad hållbarhet har med dem och deras arbete att göra. Vägen dit kan se väldigt olika ut. Ibland räcker det med en information vid morgonfikat, ibland behöver man diskutera det i grupper under en workshop eller ordna en utbildning.

Hållbart företagande kan alltså inte vara något utanverk utan måste ske från grunden, vilket tar en hel del tid, kraft och energi. För att vinna på det måste man göra affär av sitt hållbara företagande, hitta affärsnyttan. Hållbart företagande kan dessutom vara en väg till helt nya affärer:

– Även om inget går att garantera i förväg kan många vittna om hur de kunnat nå helt nya marknadssegment tack vare sitt strategiska hållbarhetsarbete. Många upptäcker också stora vinster med att synliggöra medarbetarna och deras färdigheter och förmågor utöver den formella kompetensen.

Jennys seminarium kommer att innehålla flera exempel på hållbarhetsresor i små och medelstora företag. Även om inget recept passar alla är konkreta exempel viktiga för att inspireras och våga pröva.

– Den bransch som möts på Trädagars har en fantastisk potential och det finns inget nollalternativ. Framtida konkurrenskraft gällande kunder och kompetens förutsätter strategiskt hållbarhetsarbete.

Plats: RC Hotel Sports & Business, Mässvägen 6, 554 54 Jönköping
När: Tisdag 3 september och torsdag 5 september 2019
Tid: 08.00–09.00