Projektbeskrivning

Ceetec

Sedan 1970 har Ceetec utvecklat, tillverkat och levererat maskiner till träindustrin. Maskinerna utvecklas och tillverkas i fabriken på den danska ön Fyn. Maskinerna kännetecknas av hög kvalité, flexibilitet, användarvänlighet och elegant design.

Ceetec logotyp