Projektbeskrivning

Elf Automation är ett företag som inriktar sig mot trä- och metallindustrin med fokus på att leverera kundunika automationslösningar av högsta kvalitet. All projektledning, konstruktion, tillverkning, montering och provkörning sker under ett och samma tak vilket möjliggör ett totalansvar gentemot kund som få andra företag kan erbjuda.

Elf Automation är ett systerföretag till Mared.