Projektbeskrivning

Firefly är en svensk leverantör av preventiva brandskyddssystem. I över 45 år har Firefly specialiserat sig på att skräddarsy unika lösningar för att skydda processindustrin mot dyra bränder och dammexplosioner världen över. Med produkter som täcker allt från gnistdetektering och flamdetektering, till släckning med vatten och vattendimma, kan Firefly erbjuda en säker brandskyddslösning anpassad till tillverkningsprocesser inom bland annat trä- och återvinningsindustrin.

Välkommen att besöka vår hemsida http://www.firefly.se.