Världsledande tillverkare av kantlistmaskiner, CNC-maskiner, borrmaskiner och anläggningar för skivmaterial. Från mindre standardmaskiner till dörrmaskiner och större specialmaskiner. Kännetecknande för IMAs maskiner är kvallitet, stabilitet, driftsäkerhet, ett enkelt handhavande och hög flexibilitet. Allt detta borgar för låga driftskostnader i många år. Maskiner för bänkskivetillverkning och dörrproduktion är en annan IMA specialitet. Från mindre maskiner med manuell beskickning till olika genommatningsvarianter. Bearbetning av dörrar ställer speciella krav på maskinerna. IMA har också ett Cutting center för extremt flexibel ”sågning” av skivmaterial med hög kapacitet.

Läs mer på webbplatsen https://www.ima.de