Sedan 1954 har Italpresse konstruerat och tillverkat ett brett sortiment av hydrauliska pressar och linjer för träindustrin.

Italpresse logo