Beskrivning

Vi förser våra kunder med olika slags limningslösningar, teknisk support samt utbildning- och provkörningar. Vi känner till industriella tillämpningar, processer, material och arbetsmetoder samt miljö- och säkerhetsföreskrifter. Vi hjälper våra kunder att välja material, optimera limvolymer och använda produkterna på rätt sätt. I vårt moderna laboratorium testar vi träets och limmets beteende i många olika förhållanden. Vi har kunskaper om de krav som olika träslag, klimat, produktionsprocesser, tillämpningar och klassifikationer ställer på lim. Denna sakkunskap återspeglas i våra produkter.

Välkommen att besöka vår hemsida http://www.kiilto.se/se/