Projektbeskrivning

Mafell

Handmaskiner av hög tysk kvalitet. Från snickerimaskiner till stora maskiner för hantering av timmer.

Läs mer på webbplatsen https://www.mafell.de/

Mafell logo