Beskrivning

Träbearbetning, vare sig det handlar om handhållna verktyg eller stora CNC-maskiner, eller kapning, slipning, hyvling, borrning osv., kan generera stora mängder trädamm. För säker hantering av dessa tillämpningar har Nederman utvecklat ett brett sortiment av produkter och system baserade på filtersystem, rörkanaler, fläktar, transportband, silos och automatiserade kontrollsystem. Förutom förbättrad arbetsmiljö gör systemen det möjligt att återvinna restprodukter, vilka representerar ett stort energivärde och därmed ekonomiskt värde.

Våra lösningar används i olika träbearbetningsprocesser för att minska miljöpåverkan och bidrar till att förbättra produktionsekonomin.

  • Primär träindustri
  • Sekundär träbearbetning – små och medelstora verkstäder
  • Sekundär träbearbetning – stora verkstäder
  • Brikettering
  • Förbränning av träavfall

Välkommen att besöka vår hemsida, nederman.com