Projektbeskrivning

Paul & Reinhardt

Paul & Reinhardt är ledande på industrilinjer för kapsågar och utvecklar systemlösningar för sågning av trä. Levererar bland annat industrilinjer för kapsågar och lamellsågning med mycket stora kapaciteter samt på- och avlastning med bunthantering.

Paul & Reinhardt logo