SCM

Italienska SCM Group är en av världens ledande leverantörer av maskinell utrustning till träindustrin. Maskinprogrammet möter ett brett behov, allt från borrning, sågning, fräsning, fanérpressning, slipning, kantlistning, materialhantering, profilering, automation och CNC-styrd bearbetning.

SCM Group logotyp