Projektbeskrivning

Väggsågar som frigör arbetsytor. Finns i manuell-, halvautomatisk- och helautomatisk modell. Kan såga horisontalt, vertikalt och vinkelsnitt med mycket hög precision.

Läs mer på webbplatsen https://striebig.com/en/

Striebig logo