Projektbeskrivning

Woodcontrol är det lilla företaget i Tibro med det stora sortimentet. Vår personal har lång erfarenhet av rådgivning och försäljning av verktyg för träbearbetning. Flertalet medarbetare har mer än 25 år i branschen och kan lösa de flesta verktygsrelaterade produktionsproblemen. Vi arbetar också med fuktmätningsutrustning, både handmätare och beröringsfria system för sågverk. I februari 2013 införlivades Tibro verktygssliperi vilket gav oss möjlighet att höja vår servicenivå till kunderna ytterligare. Sedan 2016 ingår RUWI:s populära fräsbord i sortimentet.

Välkommen att besöka vår hemsida http://www.woodcontrol.se.