Träff för alla utställare på RC Hotel

Den 3 februari hälsar vi nya och gamla utställare välkomna till utställarträff på RC Hotel i Jönköping. Vi börjar med fika kl. 10.00. Därefter presenterar vi upplägget för mässdagarna och vi avslutar med lunch kl. 12.00.

För mer info och anmälan till utställarträffen kontaktar du: Ulf Svensson, Tel. 0705-10 97 86, e-post: ulf@tradagars.se

Ejderstedts, Mared, S.I.T, Sågspecialisten och Thomas Frick hälsar dig som utställare varmt välkommen till utställaträffen där vi tar avstamp mot Trädagars 2023.

För dig som inte kan vara med på utställarträffen, så finns presentationen att hämta hem här.