Träff för alla utställare på RC Hotel

Den 3 februari hälsar vi nya och gamla utställare välkomna till utställarträff på RC Hotel i Jönköping. Vi börjar med fika kl. 10.00. Därefter presenterar vi upplägget för mässdagarna och vi avslutar med lunch kl. 12.00.

För mer info och anmälan till utställarträffen kontaktar du: Ulf Svensson, Tel. 0705-10 97 86, e-post: ulf@tradagars.se

Ejderstedts, Mared, S.I.T, Sågspecialisten och Thomas Frick hälsar dig som utställare varmt välkommen till utställaträffen där vi tar avstamp mot Trädagars 2023.